Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурси для журналістів та громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ

01:35,
31 Березня 2009
14412

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурси для журналістів та громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ

01:35,
31 Березня 2009
14412
Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурси для журналістів та громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурси для журналістів та громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Конкурс «Співпраця ЗМІ з громадськими організаціями: розвиток професійної аналітики у ЗМІ»

 

Мета конкурсу - сприяти налагодженню співпраці ЗМІ з незалежними аналітичними центрами та громадськими експертами; стимулювання підготовки у ЗМІ якісних матеріалів щодо тематик, які належать до пріоритетів МФВ, а саме: судової та правової реформи, реформи пенітенціарної системи, створення системи безоплатної правової допомоги, забезпечення права на доступ до інформації та інших прав громадян, розвитку місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, реформи ЖКГ, забезпечення прозорості доходів у нафто-газовому секторі, створення системи електронного врядування, захисту прав нацменшин, міжетнічної толерантності, охорони громадського здоров'я, автономії університетів, контролю якості освіти, європейської інтеграції України, підвищення соціальної відповідальності журналістики, створення суспільного мовлення, роздержавлення ЗМІ та ін.

 

Передбачається надання фінансової підтримки проектним пропозиціям, що є спільними проектами ЗМІ та громадських організацій і спрямовані на створення рубрик, серій публікацій тощо на теми, пов'язані з інтересами громадянського суспільства та результатами діяльності неурядових організацій, а також на теми, що важливі та актуальні для населення відповідних регіонів тощо.

 

Крім того, фінансування може бути надане на підтримку тренінгів для журналістів та редакторів щодо аналізу державної політики, використання експертного потенціалу незалежних аналітичних центрів, специфіки висвітлення окремих тем, що належать до вказаних пріоритетів МФВ.

 

Учасники конкурсу: засоби масової інформації, недержавні аналітичні центри та громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, крім іншого, передбачатимуть:

 

- Започаткування програм на телебаченні та радіо, рубрик у друкованих ЗМІ щодо діяльності та досягнень громадських організацій відповідного регіону;

- Залучення фахівців із незалежних аналітичних центрів до підготовки матеріалів та участі в аналітичних та інформаційних програмах, які висвітлюють життя регіону, його найважливіші проблеми;

- Поширення напрацювань громадських організацій та недержавних аналітичних центрів серед громадськості за допомогою ЗМІ;

- Проведення тренінгів для регіональних ЗМІ щодо використання потенціалу аналітичних центрів та специфіки висвітлення окремих суспільно важливих тем, а також тренінгів для представників громадських організацій щодо налагодження якісної взаємодії зі ЗМІ та комунікацій з громадськістю тощо.

 

Конкурс має переважно регіональну спрямованість.

 

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту - 10000 доларів США.

Останній термін подання проектних пропозицій - 26 травня 2009 року.

Оголошення результатів конкурсу - до 26 червня 2009 року.

 

 

Конкурс «Моніторинг та підвищення ефективності журналістських розслідувань в регіонах»

 

Мета конкурсу - підвищити рівень ефективності журналістських розслідувань (рівень реагування на результати розслідувань).

           

Фінансову підтримку надаватимуть пропозиціям, спрямованим на моніторинг ефективності журналістських розслідувань та на підвищення рівня реагування на них із боку органів влади.

 

Учасники конкурсу: недержавні аналітичні центри та громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ, правозахисні громадські організації.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, крім іншого передбачатимуть:

 

- Моніторинги ефективності журналістських розслідувань та реагування відповідних органів влади на результати розслідувань у цілому та щодо окремих, найбільш резонансних із них;

- Проведення різного роду публічних громадських заходів із метою сприяти підвищенню ефективності журналістських розслідувань (рівня реагування на їхні результати) та ін.

 

Конкурс має переважно регіональну спрямованість.

 

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту - 10000 доларів США.

Останній термін подання проектних пропозицій - 28 квітня 2009 року.

Оголошення результатів конкурсу - до 25 травня 2009 року.

 

Конкурс «Моніторинг дотримання прав журналістів та професійних стандартів журналістики»

 

Мета конкурсу - забезпечити дотримання прав журналістів, у тому числі трудових та соціальних, а також сприяти відповідності ЗМІ високим стандартам журналістики.

 

Фінансову підтримку надаватимуть пропозиціям, спрямованим на створення механізмів громадського контролю та моніторингу дотримання прав журналістів органами влади, працедавцями тощо. Також передбачається моніторинг діяльності самих ЗМІ на предмет дотримання ними стандартів професії з обов'язковим оприлюдненням результатів моніторингу.

 

Учасники конкурсу: медіапрофспілки, правозахисні та інші громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, окрім іншого, передбачатимуть:

 

- Проведення моніторингу порушення професійних прав журналістів органами влади, засновниками та власниками ЗМІ, зокрема, права на доступ до інформації, трудових та соціальних прав тощо;

- Збір та узагальнення фактів порушення вказаних прав журналістів із подальшим широким оприлюдненням зібраної у такий спосіб інформації;

- Надання фахової допомоги журналістам та ЗМІ у захисті їхніх законних прав та інтересів;

- Здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової захищеності журналістів, зокрема у трудових відносинах із власниками та засновниками ЗМІ;

- Моніторинг ЗМІ та журналістів на предмет дотримання ними професійних стандартів;

втілення кампаній із боротьби із замовною журналістикою та ін.

 

Перевагу буде надано ініціативам, що здійснюватимуться у співпраці між громадськими організаціями.

 

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту - 10 000 доларів США.

Останній термін подання проектних пропозицій - 28 квітня 2009 року.

Оголошення результатів конкурсу - до 29 травня 2009 року.

 

Конкурс «Підвищення якості висвітлення діяльності судів у ЗМІ»

 

Мета конкурсу - сприяння розвитку жанру судового репортажу з метою поліпшення взаємодії ЗМІ з судовою гілкою влади, підвищення прозорості діяльності судів в Україні.

 

Передбачається надання фінансової підтримки проектним пропозиціям, спрямованим на розвиток у журналістів знань та навиків висвітлення діяльності суду, питань судової реформи тощо.

 

Учасники конкурсу: громадські організації, що працюють у сфері права, судової реформи, а також ЗМІ.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, крім іншого, передбачатимуть:

 

- Проведення тренінгів та навчальних семінарів для журналістів щодо специфіки висвітлення судового засідання, питань діяльності суду та судової реформи;

- Організацію конкурсів найкращого судового репортажу;

- Розробку посібників та рекомендацій для журналістів щодо правових, етичних та інших аспектів висвітлення судового процесу тощо.

 

Перевагу буде надано ініціативам регіональних громадських організацій.

 

Середній розмір очікуваного від МФВ гранту - 7 000 доларів США.

Останній термін подання проектних пропозицій - 8 травня 2009 року.

Оголошення результатів конкурсу - до 29 травня 2009 року.

 

Загальний бюджет конкурсів - 170 000 доларів США.

 

Дата подання проектної пропозиції визначається за поштовим штемпелем.

 

Програма не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

 

Надіслані факсом проектні пропозиції не розглядатимуться. Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає. Причини відмови в підтримці проектної пропозиції не повідомляються.

 

Проектні пропозиції слід оформити за стандартними аплікаційними формами Фонду й
надіслати у 9 примірниках поштою на адресу: Міжнародний фонд «Відродження», вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Відділ управління проектами. Електронний варіант проектної пропозиції слід обов'язково надіслати електронною поштою на адресу media@irf.kiev.ua.

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектної пропозиції листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції.

 

Аплікаційні форми для проектних пропозицій можна отримати:

 

- Звичайною поштою, на веб-сторінці МФВ.

 

Контактні особи:

 

Віталій Замніус, директор Програми МФВ «Засоби масової інформації»

Електронна пошта: zamnius@irf.kiev.ua

 

Лілія Баран, координатор Програми МФВ «Засоби масової інформації»

Електронна пошта: baran@irf.kiev.ua

 

Телефон: (380 44) 461-95-00
Факс: (380 44) 486-01-66

 

Поштова адреса:
Міжнародний фонд «Відродження»,

вул. Артема, 46, Київ, 04053

 

Адреса офісу: м. Київ, пров. Бехтерєвський, 13-А, кім. 13

Команда «Детектора медіа» не лише бореться за якість української журналістики, але й розповідає про суспільно важливі процеси в Україні. Наші журналісти пишуть про досягнення та проблеми громадського сектору й показують, як активісти впливають на реформи.

Запрошуємо вас долучитися до Спільноти «Детектора медіа». Та разом працювати над тим, щоб ініціативи, які захищають демократичні цінності, ставали більш видимими.
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду